Hoe kan er gezorgd worden voor bewust veilige werknemers en leidinggevenden? Moet die kennis in het basispakket van hun opleiding zitten? Verdient training on-the-job de voorkeur? Is regelmatige scholing buiten het bedrijf een optie? Hoe en door wie moet scholing worden aangeboden?

Deze en meer vragen over veiligheidsopleidingen, het niveau ervan, het aanbod, het beoogde resultaat, komen aan bod tijdens de workshop Veiligheidsopleidingen van de Roadmaps 4 (Ruimte voor (petro)chemische clusters) en 5 (Hoogwaardige Kennis). Het belang van het onderwerp beperkt zich natuurlijk niet tot chemieclusters. Die clusters zijn echter wel een logische plek om de behoeftes te peilen en het aanbod te organiseren, juist omdat daar een concentratie van risicovolle bedrijven is.

Doel is om het aanbod en de toegankelijkheid, en daarmee het niveau, te versterken. Met de workshop wordt daar een slinger aan gegeven. Input voor de workshop komt van branches en clusters die er al mee bezig zijn. Output is het overzicht van mogelijkheden waarmee deelnemers aan de slag kunnen.

Deze workshop zal plaatsvinden bij de Social Impact Factory, te Utrecht, op 29 november 2019, van 9:30 tot 13:30 uur.