De organisatie
In de SDN werken de (petro)chemische industrie, de wetenschap en de overheid (de drie partijen) structureel, integraal en nauw samen om de Nederlandse (petro)chemie de veiligste van de wereld te maken. De SDN zal bestaan uit drie pijlers:

Een belangrijk criterium van de SDN is dat de resultaten van de activiteiten van voelbaar moeten zijn op de werkvloer van de (petro)chemie.

In de periode maart – december 2019 heeft een kwartiermaker het plan van aanpak voor de SDN opgesteld. Dit plan is op 5 december 2019 door de stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 goedgekeurd. Op 18 mei 2020 zal de SDN formeel worden gelanceerd. De organisatie zal dan klaar moeten zijn om aan de slag te gaan.

De SDN zal worden aangestuurd door een topteam waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een programmadirecteur. De drie partijen zijn op zoek naar deze programmadirecteur.

De functie
De drie partijen zijn van mening dat na de fase van kwartier maken voor de start en het leiden van de SDN een de beoogd programmadirecteur een sleutelfunctie zal vervullen voor het succes van de SDN.

Hiervoor moeten op korte termijn een aantal grote stappen gezet worden. De programmadirecteur zet hiertoe de route uit onder aansturing van het topteam. De drie partijen zijn op zoek naar een programmadirecteur die zakelijk, resultaatgericht en analytisch de aandacht richt op het realiseren van de SDN en het verbinden van de drie partijen. De programmadirecteur heeft aandacht voor het bestendigen en verder uitbouwen van de vertrouwensbasis tussen de drie partijen. Een naar buiten gerichte blik is essentieel om de bestaande netwerken en structuren te kunnen verbinden.

De programmadirecteur is medeverantwoordelijk voor het behalen van de doelen van de totale SDN: hij/zij bewaakt de uniformiteit van de totale output van de SDN. Leiding en sturing geven aan het programmateam en de programmamanagers van de drie pijlers behoort tot de taken.

De concrete taken van de programmadirecteur zijn:

Het leggen van de verbinding en het verstevigen van de samenwerkingsbasis tussen de drie partijen;

 • Het verbinden van diverse veiligheidsinitiatieven en –onderzoeken in Nederland;
 • Het aansturen en opbouwen van het programmabureau bestaande uit 3-4 fte;
 • Het faciliteren van het topteam in de ontwikkeling van en de besluitvorming over de SDN;
 • Het uitbouwen en onderbouwen van het netwerk van veiligheidsprofessionals op meerdere niveaus;
 • Opstellen jaarprogramma, bewaken en sturen op de kwaliteit, capaciteit en financiering van de uitvoering
 • SDN op de kaart zetten binnen de industrie, wetenschap en overheid

De gewenste capaciteiten
De volgende capaciteiten zijn onmisbaar voor de programmadirecteur SDN:

 • U heeft een academisch denk- en werkniveau en een stevige staat van dienst in meerdere managementposities;
 • U heeft kennis van en ervaring met de (petro)chemische industrie vanuit verschillende invalshoeken;
 • U heeft kennis van en ruime ervaring met proces- en projectmatig werken;
 • Als programmadirecteur van de SDN bent u in staat om de verbinding te leggen en uit te bouwen tussen de drie deelnemende partijen: de (petro)chemische industrie, de wetenschap en de overheid. U kunt hierbij effectief omgaan met verschillende – soms strijdige – belangen;
 • U heeft ervaring in het succesvol (uit)bouwen en aansturen van één of meerdere (innovatieve) organisaties.
 • U bent inspirerend en staat tegelijkertijd open voor frisse ideeën en initiatieven.
 • U heeft een externe blik en bent in staat om externe initiatieven te koppelen.
 • Passende competenties zijn: initiatief, creatief, diplomatiek, communicatief, verbindend, enthousiasmerend, organisatiesensitief, omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief.
 • U bent een onafhankelijk resultaatgerichte doener die de uitvoerbaarheid niet uit het oog verliest.

De arbeidsvoorwaarden
De functie van programmadirecteur is voor 32-36 uur per week voor een periode van 2 jaar. Zowel na het eerste als het tweede jaar wordt geëvalueerd. Na de tweede evaluatie wordt bekeken of aanstelling voor een vervolgperiode kan volgen. De functie is per direct beschikbaar. Het salaris is passend bij de genoemde taken en verantwoordelijkheden.

De selectieprocedure

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 maart 2020. Derhalve zien wij uw CV met korte motivatie graag uiterlijk 1 maart 2020 tegemoet in de postbusduurzameveiligheid2030@minienw.nl. De uitgekozen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de drie partijen.