Corrosie onder isolatie (COI) lijkt al jaren een ongrijpbaar fenomeen dat onderhouds- en assetmanagers hoofdbrekens bezorgt. Door een aantal incidenten in de procesindustrie mogen we COI zelfs als een sluipmoordenaar bestempelen. In de laatste jaren hebben overheid, kennis­instellingen en koploperbedrijven de handen ineen geslagen, zijn er veel initiatieven tot uitvoering gekomen en is er veel kennis verzameld. Maintenance, SHEQ en contractorbedrijven bundelen de krachten om grip te krijgen op COI. Is COI in jouw bedrijf nog onvoldoende beheersbaar, zorg er dan voor dat je geen ‘medeplichtige’ wordt…

De Regionale Veiligheidsnetwerken hebben de samenwerking gezocht met World Class Maintenance (WCM) en het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi) om de ledenbedrijven op weg te helpen daadkrachtig en met de nieuwste inzichten en kennis aan de slag te gaan met COI. Nu ook Safety Delta Nederland (SDN) dit thema tot prioriteit heeft bestempeld, is de tijd rijp voor de start van een bredere implementatie.

Deze start zal in de vorm van een digitale workshop vanuit 5 samenwerkende Regionale Veiligheidsnetwerken plaatsvinden op woensdagmiddag 25 november. Programma van 13:30 – 15:30 uur. Het programma is hier te vinden.

Aanmelden

Je maakt kennis met de nieuwe programmadirecteur van SDN, Arjan van Dijk, die zal toelichten waarom het beheersen van COI topprioriteit verdient. Je verneemt de laatste stand van zaken vanuit het project “Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie” van WCM waarin good practices zijn ontwikkeld.

In het tweede deel van de workshop zal aan de hand van een aantal praktijkgevallen worden geïllustreerd hoe de ontwikkelde methoden kunnen helpen bij het beter beheersen van Corrosie onder Isolatie. Bedrijven delen daarin hun ervaringen met de aanpak van COI met de nieuwste tools: de valkuilen, de inzichten en de ondernomen acties. Daarbij is voldoende ruimte om jouw vragen in te brengen en krijg je zicht op hoe je in het eigen bedrijf nog meer gericht COI kunt aanpakken.

De doelgroepen voor deze workshop zijn breder dan normaal bij onze workshops: directie­vertegenwoordigers, SHEQ-managers, asset- en onderhoudsmanagers en maintenance- en reliability engineers.

Als voorbereiding op deze workshop vragen we je om vooraf de WCM-video te bekijken (zie voor de link het bijgevoegde programma).

Graag tot ziens op 25 november!

Dit event wordt georganiseerd door de Regionale Veiligheidsnetwerken en World Class Maintenance. Bij aanmelding worden je gegevens gedeeld met beide organiserende partijen.