Voor een duurzaam veiligere chemische sector is uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokken partijen nodig

Betere informatie-uitwisseling tussen bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden start met vertrouwen en transparantie: het delen van informatie die relevant is voor veiligheid. Transparantie wordt binnen DV2030 gezien als een belangrijk middel om de doelstelling van duurzame veiligheid te bereiken en fungeert als drijvende kracht voor verbetering van veiligheid. In DV2030 wordt gewerkt aan de bevordering van transparantie in de chemie tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en overheden en naar burgers en maatschappij. Daarbij wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven en worden ook nieuwe projecten onder dit thema opgestart.