Het proces om te komen tot de SDN vordert gestaag.

Afgelopen zomer heeft kwartiermaker Paul Buijsingh onder andere een gespreksronde langs de industrie gemaakt en gedetailleerde voorstellen voor de SDN opgesteld. Deze voorstellen zijn in de stuurgroep DV2030/SDN van 2 oktober jl. besproken. Met de bij deze nieuwsbrief gepubliceerde infographics van de SDN wordt aangegeven wat de kern van de SDN zal worden en hoe de SDN te werk zal gaan.

Een definitief besluit over de SDN wordt in de stuurgroep DV2030/SDN van 5 december a.s. genomen. Als alle lichten op groen staan, is het voornemen om de SDN op 18 mei volgend jaar feestelijk te lanceren.