5 jaar Safety Maturity Tool: veiligheid gaat niet alleen over techniek.

Dat veiligheid essentieel is, dat hoef je de mensen van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB) niet meer uit te leggen. Sinds 2013 bestaat hun Safety Maturity Tool vijf jaar, en dat was reden voor een feestelijke bijeenkomst in het Louwman Museum in Den Haag.

De Safety Maturity Tool (SMT) is in meerdere opzichten een bijzonder instrument om de staat van veiligheid in tankopslagbedrijven te meten. Niet alleen wordt er gekeken naar de fysieke installaties (hardware), maar ook naar het managementsysteem (software) en de bedrijfscultuur (mindware). Dit zorgt voor een compleet beeld van de veiligheidssituatie. De afgelopen vijf jaar is er middels de SMT veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de veiligheid. VOTOB-leden werken nu intensief met elkaar samen om het hoogste niveau van veiligheid te bereiken. Ook ondersteunt de VOTOB de bedrijven actief en helpen leden elkaar. Zo wordt bijvoorbeeld van onderpresteerders verwacht dat zij actief werken aan verbetering en is er transparantie over de SMT-scores. Sandra de Bont, directeur van VOTOB en trekker van roadmap 5 DV2030, benadrukte dat bedrijven niet concurreren op veiligheid en dat het in ieders belang is om samen te werken.

Op de feestelijke avond was ook een delegatie van DV2030 vanuit het ministerie van IenW aanwezig. Ingeborg Absil gaf een inspirerende presentatie over DV2030 en de Safety Delta Nederland. Ook wist ze het publiek aan het denken te zetten met haar verhaal over de zogenoemde ladders van samenwerking en motivatie, en de stappen die nodig zijn om tot een gezamenlijk succes te komen. Ook kunnen we leren van andere sectoren, zoals het onderwijs of de gezondheidszorg, om de samenwerking naar een hoger veiligheidsniveau te verbeteren. Want veiligheid gaat, zoals ook in de SMT terug te zien is, niet alleen over de technologie, maar ook zeker over samenwerking en cultuur binnen de organisatie.

Al met al was het een erg geslaagde, feestelijke avond. Het was goed om te merken dat men ook samen actief naar de toekomst kijkt: welke volgende stap kunnen we zetten naar een nog hogere score? Want: veiligheid begint bij onszelf, maar is een zaak van ons allen.