Van een goed idee…

Om  veiligheid – nu en in de toekomst – optimaal te borgen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap, en het bedrijfsleven van essentieel belang. Uiteraard liggen er al tal van verbanden, toch onderkennen de partijen dat alleen door meer diepgaande en structurele samenwerking de veiligheid in de (petro)chemische industrie nog verder verbeterd kan worden. Onder de naam Safety Delta Nederland (SDN) gaan de betrokken partijen daarom gezamenlijk werken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in de (petro)chemie.

... naar een toonaangevend samenwerkingsverband …

Begin 2019 is een kwartiermaker aangesteld, die verantwoordelijk is voor het opbouwen van de SDN. Tot de eerste taken van de kwartiermaker behoort het opstellen van een breed door de (petro)chemische industrie, wetenschap en overheid gedragen projectplan met aandacht voor de mogelijke inhoudelijke onderwerpen van de SDN, een voorstel voor de organisatie-inrichting, de governancestructuur, de bemensing en de (meerjarige) financiering. 

…en uiteindelijk:

De SDN is een toonaangevende organisatie die als spil fungeert in het netwerk van overheden, bedrijven uit de (petro)chemische industrie en aanverwante sectoren, universiteiten, kennis- en onderwijsinstellingen. Binnen dat (internationale) netwerk vindt een levendige en wederkerige kennisontwikkeling, kennisopbouw en kennisuitwisseling plaats rond vraagstukken op het gebied van veiligheid in brede zin.

 

Ambitiedocument Safety Delta Nederland