DV2030 heeft voor dit thema de focus op de bestaande zes chemieclusters:

  • Delfzijl-Eemshaven
  • Amsterdam
  • Rotterdam/Botlek
  • Moerdijk
  • Zeeland/Kanaalgebied Gent-Terneuzen
  • Sittard-Geleen (Chemelot).

Het doel van dit thema is het maximaliseren van veiligheid in de chemieclusters door in eerste instantie het uitwisselen van best practices tussen chemieclusters en het inventariseren van de kansen en bedreigingen voor de concurrentiekracht en veiligheid van chemieclusters.
Inmiddels is een enquête uitgevoerd onder de chemieclusters naar de huidige collectieve inspanningen die een lijst van 23 best practices heeft opgeleverd. De uitwisseling van kennis over de best practices vindt nu plaats in workshops. Verder worden de parameters onderzocht die invloed hebben of kunnen hebben op het risicoprofiel van chemieclusters ten opzichte van eenzelfde bedrijvigheid buiten clusters en worden de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen verder in kaart gebracht. Tenslotte zal gekeken worden naar de rol van en de invloed op chemieclusters van de energietransitie.

Best practices: