Ook roadmap 5 is druk bezig om met andere roadmaps bijeenkomsten te organiseren (met roadmap 4 over opleidingen binnen clusters) en gezamenlijke trajecten te ontplooien (Just Culture fase 3 met roadmap 3).

Recent is een inventarisatie afgerond naar de in Nederland recent afgeronde en nog lopende onderzoeken op het gebied van veiligheid. Deze inventarisatie is een bouwsteen voor de SDN en wordt gepubliceerd op onze website.


Verder is deze maand onder leiding van Veiligheid Voorop het project ‘Versterken van onderling lerend vermogen tussen organisaties’ gestart. Dit project zal lopen tot medio 2020. Het gaat over het (proactief) leren tussen bedrijven onderling, en later tussen bedrijven en overheid. Opdat organisaties beter van elkaar kunnen leren op basis van vergelijken van veiligheidsprestatie-indicatoren wordt een ‘Safety Adapter’ ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel om verschillende ‘meetresultaten’ te vergelijken en te duiden.