Roadmap 4 is druk aan de slag met projecten met andere roadmaps. Eerder schreven we al over de succesvolle samenwerking met roadmap 3 als het gaat om communicatie binnen een cluster. Ook met roadmap 5 (Hoogwaardige kennis) wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd over opleidingen binnen een cluster.

Verder gaat roadmap 4 in gesprek met de Regionale Veiligheidsnetwerken over het thema ‘Veiligheid binnen clusters’. Doel is om te kijken of de Regionale Veiligheidsnetwerken kunnen helpen met de organisatie van de clusters rondom het thema veiligheid. 

Roadmap 4 is in gesprek met de Technische Universiteit (TU) Delft over een mogelijk vervolg op de verkennende studie naar (petro)chemische clusters en veiligheid. De eerste studie (Universiteit Antwerpen en de TU Delft) ging in op de karakteristieken van (petro)chemische clusters ten opzichte van op zichzelf staande bedrijven. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden die daaruit volgen voor clusters om de veiligheid te vergroten. De vervolgstudie zou gaan om een kwantitatieve prioriteitsstelling van veiligheidsparameters, gericht op het optimaliseren van veiligheidswinst binnen (petro)chemische clusters.