Voor de zomer heeft roadmap 3 met roadmap 4 (Ruimte voor (petro)chemische clusters) een goed bezochte workshop georganiseerd over het thema communicatie binnen een cluster. Er zijn vijf thema’s gekozen waarover op 8 november a.s. tijdens een vervolgbijeenkomst verder wordt gesproken. Het uiteindelijke doel is om per thema een handreiking op te stellen.

Samen met roadmap 5 start in november de derde fase van Just Culture. In deze fase gaan we onderzoeken hoe de lessen uit de luchtvaart toegepast kunnen worden in de (petro)chemie en waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen. In deze derde fase wordt een pilot gestart bij een aantal bedrijven die de hulp krijgen van een facilitator/coach. Het project loopt door in 2020.