In roadmap 2 wordt met veel energie gewerkt aan een viertal sporen. Deze sporen zijn:

1 Aansluiting drie wettelijke stelsels
In dit onderzoek worden aan de hand van casuïstiek oplossingsrichtingen beschreven om meer aansluiting tussen de drie wettelijke stelsels te krijgen. Bedoeling is, dat toezichthouders daarmee meer eenduidig kunnen optreden bij inspecties.

2 Innovatieve incentives
In deze deskstudie wordt gekeken naar hoe prikkels in bestaande wet- en regelgeving kunnen worden ingebouwd om te stimuleren dat bedrijven continu verbetering nastreven.

3 Formaliseren BRZO+
In de eerste fase van het onderzoek naar de mogelijkheden om BRZO+ te formaliseren zijn drie modellen uitgewerkt. In fase 2 wordt bekeken welk model het beste past bij de huidige tijd en wat daarvoor geregeld zou moeten worden. Het eindrapport wordt eind dit jaar opgeleverd.

4 Blockchain
Samen met overheden, bedrijven en wetenschap worden de mogelijkheden van blockchain in de (petro)chemie onderzocht.