De overheid en (petro)chemische industrie hebben in de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven voortgebracht of gesteund die zijn gericht op het verbeteren van de veiligheidsprestaties van de sector. De naleving van regels, het toezicht op de veiligheidsprestaties en mogelijke innovaties op het gebied van toezicht hebben hierbij de nadrukkelijke aandacht gekregen. Op basis van het verkregen inzicht is bij de overheid en de industrie de behoefte ontstaan aan de ontwikkeling van een vernieuwende vorm van toezicht en een integratie van alle lopende initiatieven.

Onder ‘vernieuwend toezicht’ verstaan we de situatie waarin bedrijfsintern (horizontaal) toezicht en extern (verticaal) toezicht elkaar versterken. Ook levert vernieuwend toezicht een continue bijdrage aan het bevorderen van de veiligheid en het versterken van de relatie tussen de overheid en de industrie. Om te komen tot vernieuwend toezicht start onder de paraplu van DV2030 een verkenning. De verkenning is gericht op kansen van vernieuwend toezicht, het in beeld brengen van de leerpunten van de lopende initiatieven op het gebied van andersoortige toezicht, en het ontwikkelen van denkrichtingen die voor vernieuwend toezicht in aanmerking komen. Overheid, industrie en wetenschap trekken hierin samen op. Deze verkenning start binnenkort.