De organisatie
In de SDN werken de (petro)chemische industrie, de wetenschap en de overheid (de drie partijen) structureel, integraal en nauw samen om de Nederlandse (petro)chemie de veiligste van de wereld te maken. De SDN zal bestaan uit drie pijlers waar programmatisch met drie ambities de focus wordt aangebracht op het voorkomen van serieuze incidenten door menselijk handelen, corrosie (onder isolatie) en te late lekdetectie. 

Een belangrijk criterium van de SDN is dat de resultaten van de activiteiten voelbaar moeten zijn op de werkvloer van de (petro)chemie.

In de periode maart – december 2019 heeft een kwartiermaker het plan van aanpak voor de SDN opgesteld. Dit plan is op 5 december 2019 door de stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 goedgekeurd. Op 18 mei 2020 zal de SDN formeel worden gelanceerd. De organisatie zal dan klaar moeten zijn om aan de slag te gaan.
De SDN zal worden aangestuurd door een topteam waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een programmadirecteur. De drie pijlers worden aangestuurd door programmamanagers.

De functie

Binnen de pijler Innovatie zal worden gestart met de ambities: geen incidenten door menselijk handelen, corrosie (onder isolatie) en te late lekdetectie. De programmamanager Innovatie is verantwoordelijk om op deze onderzoeksthema’s voorstellen voor onderzoeksprogramma’s op te stellen. Ook moet worden onderzocht hoe digitalisering het procesveiligheidsdomein verder gaat helpen.
Op basis van de ambities en het commitment van de drie partijen is de SDN opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen (voorheen 6e Kennis- en Innovatieagenda) voor een bedrag van 2,5 miljoen Euro per jaar. Dit geld is gereserveerd voor de SDN, maar niet gegarandeerd. Toekenning van het geld door NWO hangt af van de kwaliteit van de in te dienen onderzoeksvoorstellen en de breedte van de te vormen coalities af.

De programmamanager Innovatie is verantwoordelijk voor het opzetten en managen van de pijler Innovatie en alle onderliggende projecten. Deze projecten brengen bij voorkeur ‘hardware, sortware en mindware’ samen. Tevens is de programmamanager Innovatie verantwoordelijk voor het indienen van de onderzoeksvoorstellen bij het NWO en voor het maximaal benutten van de gereserveerde gelden. Meer concreet behoren de volgende zaken tot het takenpakket:

 • Bij elkaar brengen wat de behoefte van partijen per onderzoeksthema is en het inhoudelijk vormgeven van de gedefinieerde ambitie;
 • Inzichtelijk maken wat er al aan ontwikkeling loopt en (in samenwerking met het Kenniscentrum) wat de huidige best practices en technieken op het betreffende onderzoeksthema zijn;
 • Prioriteiten zetten en de ontwikkeling van innovatieprogramma’s initiëren;
 • Bestaande partners, structuren en regio’s op innovatiegebied bij elkaar brengen;
 • Onderzoeksprogramma’s coördineren en lopende programma’s van derden laten aansluiten;
 • Praktijksupport, gerelateerde resources en experimenteerruimte regelen en zeker stellen;
 • Onderzoek doen, resultaten praktisch toepasbaar maken en communiceren met de drie partijen en de buitenwereld.

De gewenste capaciteiten
De volgende capaciteiten zijn onmisbaar voor de programmamanager Innovatie:

 • U heeft een academisch denk- en werkniveau en bij voorkeur een technische achtergrond;
 • U heeft ervaring met de onderzoekswereld en het opzetten van onderzoeksprogramma’s;
 • U weet hoe u onderzoeksresultaten breed beschikbaar moet maken voor de doelgroep;
 • U heeft kennis van en ruime ervaring met proces- en projectmatig werken;
 • U bent ervaren in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
 • Passende competenties zijn: initiatief, communicatief, enthousiasmerend, organisatiesensitief, omgevingsbewust en doorzettingsvermogen.
 • Kennis van en ervaring met trajecten van het NWO zijn een pré;
 • Kennis en ervaring met human factor engineering zijn een pré;
 • Kennis van en ervaring met de (petro)chemische industrie zijn een pré.

De arbeidsvoorwaarden
De functie van programmamanager Innovatie is voor 32-36 uur per week voor een periode van 2 jaar. Zowel na het eerste als het tweede jaar wordt geëvalueerd. Na de tweede evaluatie wordt bekeken of aanstelling voor een vervolgperiode kan volgen. De functie is per direct beschikbaar. Het salaris is passend bij de genoemde taken en verantwoordelijkheden.

De selectieprocedure
De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 16 maart 2020 plaatsvinden. Derhalve zien wij uw CV met korte motivatie graag uiterlijk 6 maart 2020 tegemoet in de
postbusduurzameveiligheid2030@minienw.nl De uitgekozen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de drie partijen