Dit programmaplan is de basis van het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) en is bestemd voor alle deelnemende partijen en dan met name de stuurgroep, het trekkersoverleg en het programmateam. Het plan van aanpak beschrijft doelstelling en subdoelen, de werkwijze binnen het programma en vormt de basis voor het managen en beoordelen van het algehele succes ervan.