Aanbiedingsbrief van de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016. In deze brief wordt verwezen naar het Programma Duurzame Veiligheid 2030 in relatie tot het verbeteren van informatiedeling en  transparantie over veiligheid.