Vier bedrijven, Aspen Oss, Sachem Europe, Air Liquide Nederland en Koninklijke Vopak, zijn in november 2019 gestart met het Project Just Culture 3-pilots (petro)chemie. Het doel van deze pilots in het programma van Duurzame Veiligheid 2030 is ervaring in de praktijk opdoen met het toepassen van het stappenplan Just Culture. Deze ervaring zal gaan helpen om andere bedrijven die willen werken aan de ontwikkeling van de Just Culture, te inspireren en praktijkvoorbeelden te geven van hoe je dat als BRZO-bedrijf aanpakt. 

Het Resilience Academy-team begeleidt het project. Het team bestaat uit vier samenwerkende enthousiaste, ervaren consultants en trainers. Gewerkt wordt vanuit de kennis en ervaring uit de twee vorige fases van het Just Culture project, waarin veel inzichten uit de luchtvaart en de petrochemiebranche zijn samengebracht. 

Samen zorgen zij een jaar lang voor kennisuitwisseling tussen de bedrijven onderling en per bedrijf voor de ontwikkeling van de 6 bouwstenen van Just Culture. Het project kent 5 stappen die vanuit een gap-analyse aan de hand van een actieplan leiden tot een verbeterde Just Culture. Om de samenwerking te inspireren en mogelijk te maken is voor een Just Culture Lab werkomgeving gekozen. Elk van de bedrijven is daarin uitgedaagd eigen methoden te ontwikkelen of in te zetten waarmee een of meer van de bouwstenen in samenhang worden versterkt.

De bedrijven zijn zeer gemotiveerd met elkaar samen te werken, bij te dragen aan de versterking van de veiligheidscultuur van hun bedrijf, en ook bereid de ervaringen in bredere kring te delen. Hoe elkaar te helpen zijn/haar verhaal te doen over afwijkingen, near misses e.d. en daarover op weloverwogen wijze en rechtvaardig te oordelen, is daarbij de kern. Uitgangspunt is daarbij te blijven leren en vernieuwen. Dit in het vertrouwen in de motivatie voor veiligheid en te zorgen voor in de praktijk bruikbare ondersteuning zoals regels als passend gereedschap.