Om in 2030 een (petro)chemische sector te hebben zonder noemenswaardige incidenten is het ook van belang dat het kennisniveau zo hoog mogelijk is.

Hierbij geldt dat voortdurend geanticipeerd moet worden op snelle veranderingen. Op dit moment zijn termen als (big) data, Internet of Things en robotisering aardig ingeburgerd, maar in 2030 zullen er nieuwe technologieën zijn met nieuwe mogelijkheden en zullen er ook andere veiligheidsrisico’s zijn.

DV2030 wil een "kennis-ecosysteem" voor de (petro-)chemie ontwikkelen. De idee is dat bedrijven, overheid, onderwijs en wetenschap, maar ook ketenpartners en trainingscentra, meer met elkaar gaan samenwerken, delen en leren. Onderdelen in zo’n kennis-ecosysteem zijn onder andere vakmanschap, mens en gedrag en nieuwe (digitale en/of online) leermethoden en -technieken. Hiertoe is gestart met een inventarisatie van de verwachtingen, behoeftes en ontwikkelingen op gebied van hoogwaardige kennis. Ook wordt er gewerkt aan een safety deal over het delen van incidenten via de Regionale Veiligheidsnetwerken.