In 2018 heeft Roadmap 4 best practices binnen de (petro)chemische industrie geïnventariseerd. Voor enkele van deze thema’s is een workshop georganiseerd, waaronder over de gemeenschappelijke brandweer. Op het moment dat deze workshop werd gehouden, in 2018, was er bij enkele clusters in meer of mindere mate al sprake van samenwerking op het gebied van brandbestrijding. In het havengebied van Rotterdam bestaat sinds 1998 reeds een publiek-private brandweer, in Moerdijk sinds 2013. Chemelot, ontstaan uit het chemiecomplex van DSM, heeft een private gezamenlijke brandweer. Vier bedrijven op Chemiepark Delfzijl huren gezamenlijk  bedrijfsbrandweer in. De publiek-private brandweer verzorgt ook de basisbrandweerzorg voor burgers. De private gezamenlijke brandweer beperkt zijn zorg in principe tot het eigen industriecomplex.

Hoewel men na het invoeren van de gemeenschappelijk brandweer niet meer terug wil naar de oude situatie, zijn er overwegingen die anderen nog tegenhouden om ook over te gaan, en die ook ten koste gaan voor het draagvlak van reeds bestaande gezamenlijke brandweer. De belangrijkste barrières die door Roadmap 4 zijn geïdentificeerd, zijn de omslagkosten, twijfel over continuïteit van gezamenlijke inspanningen en investeringen, stationaire brandblusinstallaties en verlies van autonomie. Gevolg van een beperkt draagvlak is dat de kosten slechts over een beperkte groep bedrijven kunnen worden omgeslagen. 

Waar aanwezig rukt de gezamenlijke brandweer echter ook uit voor calamiteiten bij bedrijven die niet zijn aangesloten. Door het goed in kaart brengen van de voordelen van de gemeenschappelijke brandweer, kan de business case echter per bedrijf gemaakt worden. Inmiddels heeft Amsterdam ook een publiek-private gezamenlijke brandweer en worden daar in Delfzijl voorbereidingen voor gemaakt. Met de belanghebbende partijen wordt verder gekeken naar mogelijkheden om het draagvlak te vergroten.