Als het gaat om duurzaam assetmanagement ligt de focus op de continuering van het borgen van de integriteit en de optimalisatie van de beschikbaarheid van assets.

Andere aandachtspunten zijn de verbetering en ontwikkeling van (nieuwe) onderhouds- en inspectieactiviteiten en de ontwikkeling en implementatie van innovatieve assets.

Inmiddels opgestarte projecten zien op de verkenning non-intrusive inspecties, het uitwisselen van de resultaten van het ageing Brzo thema-onderzoek en het ontwikkelen van kritieke prestatie indicatoren voor het assetmanagement. Ook wordt een nulmeting naar de staat van de assets uitgevoerd. Naast hardware en software wordt uitdrukkelijk ook aandacht besteed aan de mindware: de cultuur en de mensen die de technieken ontwikkelen, in operatie nemen en onderhouden.