In oktober zijn in het kader van de Safety Delta Nederland i.o. (SDN) drie ‘droomtafel-sessies’ georganiseerd over de onderwerpen ‘corrosie onder isolatie’ (COI), ‘fouten gerelateerd aan menselijk handelen’ (human factors) en ‘lekdetectie’. In een gezelschap van hoogleraren, industriëlen en beleidsambtenaren is een start gemaakt met de vertaling van de geformuleerde procesveiligheidsambities ter verbetering van de (omgevings)veiligheid in de (petro)chemische industrie, naar een academische vraagstelling voor onderzoeksprogramma’s.

Belangrijke aanleiding hiervoor was het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, waarbij de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) worden geconcretiseerd in aanloop naar de sluiting van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen in november.

De onderzoekbehoefte van de SDN is onderbracht in de zogenaamde ‘6e KIA’, die primair gericht is op de belangen en het verdienvermogen van de topsectoren zelf. De uitgangspunten van de 6e KIA sluiten goed aan bij die van de SDN, en omgevingsveiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de (petro)chemische industrie, een ‘license to operate’.