Eind 2020 zijn de uitkomsten van een verkenning naar vernieuwend BRZO-toezicht beschikbaar gekomen. Deze verkenning is uitgevoerd door het adviesbureau Stantec in opdracht van de stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030.