In opdracht van het Programma DV2030 deed Crisislab onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s richting omwonenden communiceren over de specifieke risico’s van de Brzo-bedrijven, en of dit op basis van wetenschappelijke inzichten ook effectief gebeurt. Met andere woorden: wordt het beoogde doel ook bereikt?