In deze brief informeert de staatssecretaris van IenW, mede namens de staatssecretaris van SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van JenV, de Tweede Kamer over de resultaten van de beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid, met daarbij ook aandacht voor het programma Duurzame Veiligheid 2030.