In de luchtvaartindustrie wordt het al gepraktiseerd: een manier van werken waarbij de nadruk ligt op het leren van fouten, in plaats van het bestraffen ervan. Dit rapport onderzoekt hoe dit principe zou kunnen werken binnen de petrochemische industrie.

Zie ook het al eerder gepubliceerde rapport ‘Just culture - transparantie in de luchtvaart op deze site.