2020 stond in het teken van afronding van het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030)  en het lanceren van de Safety Delta Nederland (SDN). Binnen de 5 roadmaps van DV2030 werden onderzoeken en thema’s afgerond en klaargemaakt om te worden overgedragen aan de SDN. De SDN is gelanceerd op 5 oktober 2020 en hiermee is het startschot gegeven om met elkaar de volgende stappen te zetten op weg naar nóg meer veiligheid.

In woord en beeld is hier het jaarverslag DV2030 over 2020!