2019 was voor Duurzame Veiligheid een bijzonder jaar, waarbij de nadruk kwam te liggen op een geleidelijke overgang van theorie naar praktijk. Deel daarvan was de voorbereiding van de Safety Delta Nederland, waarin het werk van DV2030 zal worden voortgezet.

In woord en beeld is hier: het jaarverslag DV2030 over 2019!