Er zijn al heel veel kennisinitiatieven tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen opgezet die betrekking hebben op veiligheid in de (petro)chemische sector. Om als sleutelfiguur te kunnen acteren is het voor de Safety Delta Nederland (SDN) belangrijk om een inventarisatie te hebben van onderzoeken die momenteel in Nederland gaande zijn op dit gebied. Doel van dit rapport is een horizonscan te leveren van de onderzoeksinitiatieven op het gebied van veiligheid en chemie die momenteel gaande zijn of recent zijn afgerond.