Duurzame Veiligheid 2030:
In dit artikel, gepubliceerd in de Safety! nr 3 van juni 2019, gaat IenW-beleidsmedewerker Bas Knuttel in op doel, werkwijze en resultaten van het programma.