In dit document onderschrijven de deelnemers aan de High Level Bijeenkomst van 24 september 2018 de meerwaarde van het realiseren van de Safety Delta Nederland in het licht van de breed gedeelde ambitie om de Nederlandse (petro)chemische industrie uit laten groeien tot de veiligste ter wereld. Het ambitiedocument gaat in op de mogelijke organisatie en taakinvulling van de Safety Delta Nederland en schetst een eerste proeve van potentiële activiteiten en opbrengsten. Daarnaast is op hoofdlijnen een proces geschetst om te komen tot commitment bij de stakeholders. Uitgangspunt daarbij is dat de Safety Delta Nederland ‘klein’ start en op termijn uitgroeit tot een volwaardige ‘valley’. Uiteraard met nauwe betrokkenheid van de diverse “achterbannen” vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap /onderwijs. De deelnemers committeren zich aan het geschetste proces met als doel het realiseren van een succesvolle Safety Delta Nederland en zeggen toe zich hiervoor – binnen de grenzen van het mogelijke – maximaal in te spannen.