Denktank Safety Delta Nederland: grote en kleine stappen

Op 27 november kwam in het gebouw van VNO-NCW de denktank voor Safety Delta Nederland (SDN), met denkers uit de industrie-, overheids- en wetenschapswerelden, bij elkaar. Al eerder, tijdens de high levelbijeenkomst op 24 september, bevestigden industrie, overheid en wetenschap hun commitment aan de gekozen koers voor een Safety Delta Nederland. De vraag aan de denktank was nu, hoe daarmee in de praktijk aan de slag te gaan.

Enthousiasme is er beslist: dat bleek al toen er stoelen bij gehaald moesten worden om iedereen een zitplaats te geven.

Tijdens het eerste deel van de discussie ging het over de rol die elk van de drie partijen zou spelen. Duidelijk werd dat samenwerking essentieel zal zijn. Uiteraard zullen de maatregelen juist in de industrie worden genomen. Maar zonder de wetenschap, van harde innovatie tot de psychologie die nodig is voor het implementeren van andere manieren van werken, komen we niet veel verder. En de overheid is onmisbaar als het gaat om het bieden van de nodige experimenteerruimte, zonder welke de toepassing van nieuwe werkwijzen in strijd zou zijn met de geldende regels.

Ook veel aandacht kreeg de vraag, hoe groot de eerste stappen moesten zijn. Koersen we op een inspirerend vergezicht, met het gevaar dat niet iedereen dat zou herkennen, of beginnen we met kleine, overzichtelijke stapjes? Uiteindelijk blijkt het allebei te moeten. Het lijken tegenstellingen, maar ze kunnen elkaar versterken. Bovendien: een eenmaal ingezette koers kan worden bijgesteld indien nodig.

Praktisch gezien, zal er nu eerst een uitgebreide inventarisatie plaatsvinden, van initiatieven die al gestart zijn op communicatiegebied, onderwijs en onderzoek, experimenteerruimte (‘proeftuintjes’), samenwerkingsverbanden, het betrekken van burgers, gestarte experimenten en experimenten die gestart kunnen worden. Februari volgend jaar komt de denktank dan weer bijeen, om de thema’s te bepalen waarop allereerst zal worden ingezet.