Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangeven loopt er op dit moment een onderzoek naar de toepasbaarheid van blockchain in de uitvoering van het Brzo. Belangrijkste doel van dit onderzoek is het toekomstbestendiger maken van het stelsel en een fundament leggen voor een gezondere veiligheidscultuur.

Waarom blockchain?
Nog even terug halen: wat is blockchain? Blockchain is een gedistribueerde datastructuur (lees: een database) waarop een veelheid aan partijen is gemachtigd veranderingen aan te brengen. Deze veranderingen geschieden volgens regels die in gezamenlijkheid tussen de gebruikers worden afgesproken en gecontroleerd (zie deze video ). Aangezien iedereen in een blockchainnetwerk gelijkwaardig is en inzicht heeft in elkaars aanpassingen binnen het netwerk, hoeven we elkaar niet meer te vertrouwen: we hoeven enkel de applicatie te vertrouwen.

Wat is gedaan?
Er is een blockchain-applicatie ontwikkeld voor het delen van de high potentials (HiPo’s). De applicatie is op 4 oktober jl. getest tijdens een interactieve workshop, met bedrijfsleven en overheden. De applicatie gaf de deelnemers eerste inzichten in de mogelijkheden van blockchain. De deelnemers waren enthousiast over het potentieel van blockchain in het Brzo-domein en men was er ook van overtuigd dat blockchaintechnologie de uitvoering van het Brzo toekomstbestendiger kan maken.

Wat zijn de volgende stappen?
Als eerstvolgende stap willen we de applicatie verder gaan optimaliseren. Belangrijke input is afkomstig van de deelnemers aan de interactie-pilot van 4 oktober jl. Daarna willen we met een aantal belangstellende bedrijven gaan testen of het in de praktijk ook werkt, of het echt leidt tot verbeteringen in de uitvoering. Tenslotte willen we samen met de toezichthouders beoordelen of de juiste maatregelen zijn getroffen om de uitvoering veiliger te maken.

Belangstelling?
We staan aan het begin met deze blockchain toepassing in het Brzo-domein. Er moet natuurlijk nog wel het een en ander getest en uitgezocht worden. Maar heeft u vragen of belangstelling en wilt u eventueel een bijdrage leven aan deze pilot, meldt u dan aan bij de projectleider Marc du Maine (marc.du.maine@rws.nl).