‘Best practices’ binnen clusters: samen werkt het beter.

Risicovolle chemiebedrijven kunnen in clusters, juist omdat zij daar in elkaars nabijheid opereren en onderlinge afhankelijkheden kennen, in gezamenlijkheid meer doen aan veiligheid dan buiten clusters. In 2017 zijn de best practices van gezamenlijk optrekken geïnventariseerd. Dat heeft een lijst van 23 praktijken opgeleverd.  Die 23 praktijken zijn begin 2018 op volgorde gezet naar potentie en naar haalbaarheid. Beginnend bij de bovenste drie, zijn in 2018 voor drie best practices workshops georganiseerd: gezamenlijke brandweer, gezamenlijke oefeningen crisisbeheersing, en monitoringssystemen. De geplande vierde workshop is doorgeschoven naar 2019.

 De drie workshops die gehouden zijn, waren succesvol. Het format – de duur beperkt tot drie uur, maximaal 12 deelnemers, inleidingen vanuit clusters die de best practice toepassen en daaropvolgend een open gesprek, gevolgd door een verslag – is bruikbaar gebleken. De deelnemers ‘zaten’ er actief in. Wel bleek dat twee workshops op één dag, met deels dezelfde deelnemers, geen goed idee is.

 De vierde workshop behandelt de best practice peer reviews. Interessant is dat, terwijl peer reviews in geen enkel cluster in hun strikte vorm (beoordeling van uitvoeringspraktijk door gelijken) worden toegepast, de interesse groot is, evenals de verwachting dat zij kunnen bijdragen aan veiligheid. Inleiders voor deze workshop worden daarom buiten de chemiesector gezocht. Het onderwerp van de workshop is naar verwachting niet alleen interessant voor Roadmap 4, maar ook voor 2,3 en 5.

 De focus voor 2019 ligt niet alleen bij de uitvoering van nog een aantal workshops maar zeker ook bij de opvolging van de workshops die gehouden zijn. Opvolging houdt in dat de resultaten van de workshops landen binnen vooral de clusters die de behandelde best practice niet toepassen en dat het proces start om dat nu te overwegen.