Een transitiejaar voor DV2030

Voor de vijf roadmaps van DV2030 wordt 2019 een transitiejaar. De roadmaps zullen zich allereerst gaan beraden op welke elementen aan het einde van het jaar opgenomen worden in de Safety Delta Nederland (SDN). Een aantal roadmaps zal verder projecten in gang zetten die bouwstenen voor de SDN zullen vormen. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van al het onderzoek op veiligheidsgebied.

De vijf roadmaps starten in 2019 ieder een aantal projecten op dat de overall doelstelling van DV2030 om in 2030 een (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten te hebben dichterbij brengt. Kort gezegd ligt de focus hierbij op de fysieke omgeving, de wetgeving en de (veiligheids)cultuur.

Binnen roadmap 1 zijn verschillende plannen. Eén daarvan is om in 2019 een ‘handreiking’ op te stellen voor Brzo (petro)chemiebedrijven voor het introduceren en gebruiken van nieuwe “SMART Industry” technieken. Deze handreiking richt zich op hard-, mind- en software. Voorbeelden hiervan zijn datacollectie of het ontwikkelen van rekenmodellen, riskbased of predictive maintenance en de skills van operators of contractors.

Roadmap 2 gaat komend jaar in het kader van digitale innovatie onder andere verder werken aan de verkenning en mogelijke start van een pilot voor toepassing van blockchaintechnologie in het Brzo-veld.

Roadmap 3 gaat de toepassing van Just Culture testen in de praktijk, gezamenlijk met roadmap 5.

Verder vindt komend jaar de vervolgpilot Interventiemix Transparante Bedrijven plaats, in samenwerking met verschillende partijen:

- Roadmap 2 met betrekking tot nieuwe mogelijkheden van risicogestuurd toezicht

- BRZO+ met betrekking tot “best presterende bedrijven”

- Roadmap 5 met betrekking tot kennis delen

Roadmap 4 gaat in het nieuwe jaar verder met workshops rondom de best practices op chemieclusters. Zo zullen er workshops zijn met betrekking tot verschillende thema’s, waaronder peer reviewing, gezamenlijke communicatie met de omgeving en gezamenlijke preventiemaatregelen met betrekking tot domino-effecten.

Roadmap 5 start in 2019 met de Safety Deal: de ‘VBS Adapter’, onder leiding van (en in samenwerking met) Veiligheid Voorop. VBS staat voor Veiligheid en Beheersysteem. Het doel hiervan is om kennis en (meet)resultaten van verschillende instrumenten beter te kunnen vergelijken en beter te kunnen duiden.

Als laatste ronden de vijf roadmaps in 2019 ook een aantal in 2018 gestarte projecten af. De resultaten van deze projecten worden breed gedeeld en gepubliceerd op de deze website.