De organisatie
In de SDN werken de (petro)chemische industrie, de wetenschap en de overheid (de drie partijen) structureel, integraal en nauw samen om de Nederlandse (petro)chemie de veiligste van de wereld te maken. De SDN zal bestaan uit drie pijlers waar programmatisch met drie ambities de focus wordt aangebracht op het voorkomen van serieuze incidenten door menselijk handelen, corrosie (onder isolatie) en te late lekdetectie.

Een belangrijk criterium van de SDN is dat de resultaten van de activiteiten voelbaar moeten zijn op de werkvloer van de (petro)chemie. 

In de periode maart – december 2019 heeft een kwartiermaker het plan van aanpak voor de SDN  opgesteld. Dit plan is op 5 december 2019 door de stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 goedgekeurd. Op 18 mei 2020 zal de SDN formeel worden gelanceerd. De organisatie zal dan klaar moeten zijn om aan de slag te gaan.

De SDN zal worden aangestuurd door een topteam waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een programmadirecteur. De drie pijlers worden aangestuurd door programmamanagers.

Het Kenniscentrum wordt opgericht met een Safety Deal. Het zal bestaan uit een deel waarin partijen hun (commerciële) technieken kunnen plaatsen en een deel waarin kennis per veiligheidsdiscipline beschikbaar is. Professionals uit de praktijk vormen de zogenaamde kenniskringen en beheren de inhoud. Voor dit Kenniscentrum zijn de drie partijen op zoek naar een ambitieuze, creatieve en bevlogen programmamanager. 

De functie
De programmamanager Kenniscentrum maakt deel uit van het programmateam SDN onder leiding van de programmadirecteur SDN. De programmamanager Kenniscentrum is verantwoordelijk voor het opbouwen en inrichten van het totale Kenniscentrum en de afstemming hiervan met de drie partijen. 

De concrete taken van de programmamanager Kenniscentrum zijn het opzetten en managen van het programma Kenniscentrum waarin de volgende projecten een plek moeten krijgen:

 • Het opzetten van de Technologie Catalogus en het opstellen van richtlijnen hiervoor
  Hierin plaatsen technologieleveranciers hun portfolio met technologieën. Kwaliteitsreviews lopen via een booking.com type systeem en geven inzicht in de toepassingen in de praktijk. Of de technologie relevant is voor het Kenniscentrum zal bepaald worden aan de hand van op te stellen richtlijnen.
 • Het opzetten en onderhouden van de website
  Er moet een algemene website komen waar kennis per discipline en ambitie wordt weergegeven. Om goede toepassing te stimuleren wordt de kennis gelaagd beschikbaar gemaakt: de kennis wordt naar mate van complexiteit gecategoriseerd zodat organisaties een betere keus kunnen maken.
 • Het organiseren van de kennis door onder andere het opzetten van kenniskringen
  Kennis wordt per discipline (leren van incidenten, opleidingen, risicomanagement, technologie etc.) georganiseerd. Dit vraagt per discipline om een kenniskring van professionals vanuit de drie partijen die de kwaliteit van de ingebrachte kennis beoordeelt, categoriseert en laat plaatsen.
 • Het verkennen van een deployment tool
  Het is de optie dat er een deployment tool beschikbaar komt, waarin bedrijven niet traceerbaar kunnen zien welke technologie door anderen gebruikt worden. Dit stimuleert bedrijven om actueel gebruikte technieken en kennis te heroverwegen om zodoende meer vernieuwing te stimuleren. De programmamanager Kenniscentrum zal deze route verkennen en voorstellen hiervoor doen.
 • Het op de kaart zetten van de SDN
  Uiteraard behoort het op de kaart zetten van de SDN binnen de industrie, wetenschap en overheden tot de taken van de programmamanager Kenniscentrum.

De gewenste capaciteiten
De volgende capaciteiten zijn onmisbaar voor de programmamanager Kenniscentrum:

 • U heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • U heeft ervaring met ICT en nieuwe manieren van kennisdelen;
 • U heeft kennis van en ruime ervaring met proces- en projectmatig werken;
 • U bent in staat om complexe processen en producten kort, bondig en beeldend samen te vatten voor de doelgroep: u kunt focus aanbrengen en vasthouden en kennis naar de gebruikers brengen;
 • Kennis van en ervaring met de (petro)chemische industrie zijn een pré;
 • U bent ervaren in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
 • U heeft een externe blik en bent in staat om externe initiatieven te koppelen;
 • Passende competenties zijn: initiatief, communicatief, enthousiasmerend, organisatiesensitief en omgevingsbewustzijn.

De arbeidsvoorwaarden
De functie van programmamanager Kenniscentrum is voor 32-36 uur per week voor een periode van 2 jaar. Zowel na het eerste als het tweede jaar wordt geëvalueerd. Na de tweede evaluatie wordt bekeken of aanstelling voor een vervolgperiode kan volgen. De functie is per direct beschikbaar. Het salaris is passend bij de genoemde taken en verantwoordelijkheden.

De selectieprocedure
De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 16 maart 2020 plaatsvinden. Derhalve zien wij uw CV met korte motivatie graag uiterlijk 6 maart 2020 tegemoet in de
postbusduurzameveiligheid2030@minienw.nl De uitgekozen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de drie partijen.