Uit de gezamenlijke mei-workshop van Roadmap 3 (Transparantie) en Roadmap 4 (Ruimte voor (petro)chemische clusters) over communicatie in het kader van Duurzame Veiligheid 2030 is een aantal thema’s naar voren gekomen:

  1. Burenraad 2.0
  2. Communicatie van bedrijven en overheden samen 
  3. Digitale communicatie
  4. Hoe elkaar te betrekken binnen een cluster 
  5. Hoe peil je voorafgaand aan wat je gaat communiceren wat de veiligheidsbeleving is en wat de communicatiebehoefte van omwonenden is. 

Deze thema’s worden verder ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst op 8 november 2019 worden er interactieve presentaties gegeven, gericht op het verkennen van vervolgactiviteiten en de meerwaarde daarvan. Ook wordt kennis gemaakt met een nieuw ontwikkeld raamwerk voor communicatie met de omgeving. De volgende thema’s zullen worden behandeld: 

-    Effectieve risicocommunicatie, 
-    Samen met overheden communiceren over risico’s, 
-    Digitale communicatie, 
-    Burenraad, 
-    Belevingsthermometer 
-    Betrekken van bedrijven binnen een cluster bij communicatie-activiteiten. 

De bijeenkomst zal worden voorgezeten door Heddy de Wijs (trekker van Roadmap 3 en hoofd Centrum Veiligheid RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Jaap Hoogcarspel (trekker van Roadmap 4).

Deze workshop zal plaatsvinden bij de Social Impact Factory, te Utrecht, op 8 november 2019, van 10:00 tot 15:00 uur.